Match Info.

West 10/24(Sat)
W6 D1 M1

SK Gaming
2 1
Chivas esports
Set 1
2v2
Morten
xopxsam
1 2 DiegoB
Pompeyo4
Set 2
KOH
xopxsam × kevinRA
Javi14 × kevinRA
Morten × kevinRA
Morten × Pompeyo4
Morten × DiegoB
Set 3
1v1
Javi14 2 1 kevinRA
en | es | pt